Zlepšení vztahů ve škole

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

Zlepšení vztahů ve škole

Atmosféra v našem pedagogickém sboru není příjemná. Dochází k vzájemnému napadání, osočování, pomlouvání, úkoly se neplní v termínech, existují dvě či více skupin, které spolu soupeří. Takto popsanou atmosféru lze změnit pomocí dílny. Popíše se to, co nás trápí, domluví se pravidla a postup, jak dál. Mediace respektující fungování mozku zajistí, že komunikace proběhne ve věcné a neútočné atmosféře.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA OSV

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)