Více o nás

Manta Edu je poradenská a vzdělávací společnost, která podporuje organizace a jednotlivce v dosahování jejich cílů s využitím poznatků neurověd v oblastech:

  • mezilidských dovedností,
  • rozvoje sebe sama,
  • a projektového řízení.

Spolupracujeme s klienty jak z firemního (podnikového), tak i neziskového sektoru a školství.

Proč Manta? Manta obrovská je největší druh rejnoka. Dorůstá velikosti okolo 3 až 5 metrů s rozpětím ploutví průměrně kolem 7 metrů. Neútočnost, lehkost a elegance s jakou Manta pluje oceány, se pro nás stala inspirací. Našim cílem je napomáhat tomu, aby se lidé pohybovali s podobnou lehkostí a elegancí „v oceánech“ mezilidských vztahů.

Záleží nám na tom, aby naše podnikání bylo i společensky užitečné. Díky spolupráci s firemními klienty, můžeme část finančních prostředků využít pro spolufinancování rozvojových programů v českém školství. Ředitelé a učitelé základních a středních škol tak mají přístup k vzdělávacím programům za finančně přijatelných podmínek.

Více o propojování poznatků o mozku s rozvojem a vzděláváním ZDE.