Souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti Manta Edu s.r.o. se sídlem V Cibulkách 420/6, Praha 5, IČ 02267268 (dále jen „Správce“), aby zpracovávala tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, pracovní pozice, název zaměstnavatele, telefonní číslo, číslo faxu, mailová adresa, kontaktní adresa, kontakt přes sociální sítě, údaje o využívání služeb a produktů Manta Edu s.r.o., záznamy o vzájemné komunikaci.

Informace se budou zpracovávat pro marketingové účely a pro zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb Manta Edu s.r.o.

Pro zpracování osobních údajů je využívána mj. společnost v USA na základě podpisu standardních doložek („Model Clauses“).

Vaše osobní data nebudou za žádných okolností předávána dalším stranám.

Tento souhlas nám poskytujete na dobu 15 let.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď písemně na adrese: Manta Edu s.r.o., V Cibulkách 420/6, 150 00 Praha 5, nebo e-mailem na adrese info@mantaedu.cz. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke kterému jste nám poskytl svůj souhlas.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ