Školy

ROZVOJ MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Všechny kurzy v této sekci jsou akreditovány MŠMT a lze na ně čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

ZLEPŠENÍ VZTAHŮ VE ŠKOLE

JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

TÝMOVÁ SBOROVNA

ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

JAK NA MOTIVACI

JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

JAK NA ŠIKANU

JAK NA OSV

JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)

ROZVOJ SEBE SAMA

Kurzy v této sekci nejsou akreditovány MŠMT

 

MOZEK JAKO REŽISÉR ČASU (HOSPODAŘENÍ S ČASEM)

MOZEK JAKO REŽISÉR PRÁCE SE STRESEM

MOZEK JAKO REŽISÉR EMOCÍ

MOZEK JAKO REŽISÉR SEBEŘÍZENÍ (ZVLÁDÁNÍ ČASU, STRESU A EMOCÍ)

SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ