Sebepoznání a rozvoj sociálních dovedností

Rozvoj sebe sama

Tento kurz není akreditován MŠMT.

 

SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Jedná se o modifikovaný sociálně psychologický výcvik (500 hodin, cca 2 roky), skládající se ze dvou částí.

První část je zaměřena na lepší porozumění sobě samému (sebereflexe). Cílem je porozumět svým motivacím, chtěním, svému chování a vlastní životní historii. To umožňuje lépe a hlouběji porozumět tomu, jak mohou děti prožívat některé aktivity z repertoáru zážitkové pedagogiky, případně, jak mohou prožívat chování výchovných autorit.

Druhá část se zaměřuje na rozvoj mezilidských dovedností (sociálních kompetencí). Cílem je porozumět základním principům fungování malých sociálních skupin – třídních kolektivů. Rozvíjí dovednosti potřebné pro ovlivňování skupinových procesů ve třídě (jak pracovat s cíli, pravidly, jak ovlivňovat komunikaci, chování druhých, rozhodovací procesy atd.).

Obě části jsou postaveny na respektování fungování lidského mozku. Výsledkem je celkový rozvoj osobnosti účastníků.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ČASU (HOSPODAŘENÍ S ČASEM)

  MOZEK JAKO REŽISÉR PRÁCE SE STRESEM

  MOZEK JAKO REŽISÉR EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR SEBEŘÍZENÍ (ZVLÁDÁNÍ ČASU, STRESU A EMOCÍ)

  ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ