Rozvoj sociálních dovedností

Rozvoj sebe sama

Tento kurz není akreditován MŠMT.

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Jedná se o klasický sociálně psychologický výcvik (250 hodin, cca 1 rok) se zaměřením na rozvoj mezilidských dovedností (sociálních kompetencí). Cílem je porozumět základním principům fungování malých sociálních skupin – třídních kolektivů. Rozvíjí dovednosti potřebné pro ovlivňování skupinových procesů ve třídě (jak pracovat s cíli, pravidly, jak ovlivňovat komunikaci, chování druhých, rozhodovací procesy atd.).

Program je postaven na respektování fungování lidského mozku. Výsledkem je celkový rozvoj sociálních kompetencí účastníků.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ČASU (HOSPODAŘENÍ S ČASEM)

  MOZEK JAKO REŽISÉR PRÁCE SE STRESEM

  MOZEK JAKO REŽISÉR EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR SEBEŘÍZENÍ (ZVLÁDÁNÍ ČASU, STRESU A EMOCÍ)

  SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ