Rozvoj sebe sama

  • Mozek jako režisér času (time management)

Absolvování tohoto tématu přispívá k dovednosti plánovat si svůj čas tak, abychom zvládali to, co potřebujeme a byli jsme „v klidu“. Dovednost lépe pracovat s prioritami a poznání biologických omezení vlastního mozku a jeho fungování vede ke schopnosti pracovat efektivněji.

  • Práce se stresem

Témata přispívají k lepšímu porozumění toho, co nás stresuje, jak stres prožíváme, a učí, co lze udělat pro jeho prevenci a lepší zvládání. Vše je postaveno na vybraných principech fungování lidského mozku. Účastníci získají přehled komplexních relaxačních technik a naučí se zvládat vybrané techniky rychlé relaxace.

  • Mozek, emoce a sebeřízení

Téma umožňuje lépe pochopit emoční mechanismus našeho mozku a ulehčuje lepší porozumění sobě samému a druhým. Lidský mozek na jakýkoliv signál reaguje v první řadě emočně. Proto toto téma zaměřuje pozornost na to, jak se nedostat do silných emocí, případně, jak silné emoce odžít kontrolovaným způsobem a udělat z nich své spojence a jak akceptovat emoce druhých.

_______________________________________________________________________