Rozvoj sebe sama

 

Sebepoznání a rozvoj sociálních dovedností – jedná se o modifikovaný sociálně psychologický výcvik (500 hodin, cca 2 roky), skládající se ze dvou částí. První část je zaměřena na lepší porozumění sobě samému (sebereflexe). Cílem je porozumět svým motivacím, chtěním, svému chování a vlastní životní historii. To umožňuje lépe a hlouběji porozumět tomu, jak mohou děti prožívat některé aktivity z repertoáru zážitkové pedagogiky, případně, jak mohou prožívat chování výchovných autorit. Druhá část se zaměřuje na rozvoj mezilidských dovedností (sociálních kompetencí). Cílem je porozumět základním principům fungování malých sociálních skupin – třídních kolektivů. Rozvíjí dovednosti potřebné pro ovlivňování skupinových procesů ve třídě (jak pracovat s cíli, pravidly, jak ovlivňovat komunikaci, chování druhých, rozhodovací procesy atd.). Obě části jsou postaveny na respektování fungování lidského mozku. Výsledkem je celkový rozvoj osobnosti účastníků.

 Mozek jako režisér času (time management) – absolvování kurzu přispívá k dovednosti plánovat si svůj čas tak, abychom zvládali to, co potřebujeme a byli „v klidu“. Dovednost lépe pracovat s prioritami a poznání biologických omezení vlastního mozku a jeho fungování vede ke schopnosti pracovat efektivněji.

Mozek jako režisér emocí – lidský mozek na jakýkoliv signál reaguje v první řadě emočně. Kurz umožňuje lépe pochopit emoční mechanismus našeho mozku, a ulehčuje lepší porozumění sobě samému. Učí, jak se nedostat do silných emocí, případně, jak silné emoce odžít kontrolovaným způsobem a udělat z nich své spojence.

Rozvoj sociálních dovedností – jedná se o klasický sociálně psychologický výcvik (250 hodin, cca 1 rok) se zaměřením na rozvoj mezilidských dovedností (sociálních kompetencí). Cílem je porozumět základním principům fungování malých sociálních skupin – třídních kolektivů. Rozvíjí dovednosti potřebné pro ovlivňování skupinových procesů ve třídě (jak pracovat s cíli, pravidly, jak ovlivňovat komunikaci, chování druhých, rozhodovací procesy atd.). Program je postaven na respektování fungování lidského mozku. Výsledkem je celkový rozvoj sociálních kompetencí účastníků.

Mozek jako režisér práce se stresem – tento kurz pomáhá lépe porozumět tomu, co nás stresuje, jak stres prožíváme, a učí, co lze udělat pro jeho prevenci a lepší zvládání. Vše je postaveno na vybraných principech fungování lidského mozku. Kurz poskytuje přehled komplexních relaxačních technik a učí zvládání vybraných technik rychlé relaxace.

Mozek jako režisér sebeřízení (zvládání času, stresu a emocí) – kurz zahrnuje v sobě tři relativně samostatné oblasti sebeřízení – mozek jako režisér času, zvládání emocí a stresu (viz výše). Tematický rozsah a důrazy na příslušná témata se mění s ohledem na potřeby příslušného klienta.