Zlepšování procesů

Six Sigma Yellow Belt – 2denní intenzivní trénink, na kterém se účastníci seznámí se strukturou a organizací zlepšování procesů ve firmách a naučí se základní postupy a nástroje zlepšování procesů. Naučí se vybírat přínosné projekty a kontrolovat je. U firem, které zatím nepracují systémem Six Sigma, tento kurz pomůže s rozhodnutím, zda ano a jakým způsobem metodologii použít.

Tréninkový kurz je určený pro vrcholové manažery a pro vedoucí týmů.

Six Sigma Green Belt – 5–9denní trénink, na kterém se účastníci naučí vedení projektů Lean Six Sigma a základní techniky zlepšování procesů.

Tréninkový kurz je určený pro každého, kdo se zabývá zlepšováním procesů. Každý účastník během tréninku bude pracovat na svém konkrétním projektu, který přinese zlepšení a úspory.

Six Sigma Black Belt – 10–15denní souhrnný trénink, na kterém se účastníci naučí připravovat a provádět projekty Lean Six Sigma, zlepšovat procesy a používat celou škálu základních statistických nástrojů a nástrojů Lean. Naučí se vypočítat přínosy a úspory projektů a zlepšení.

Tréninkový kurz je určený pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří se zabývají zlepšováním procesů, řízením kvality anebo řízením úspor. Každý účastník během tréninku bude pracovat na svém konkrétním projektu, který přinese zlepšení a  úspory.

Projektové řízení – tento kurz pomáhá k přechodu od intuitivního řízení projektů k osvědčené strukturované metodice. Učí praktické používání základních procesů projektového řízení, zejména iniciačních a plánovacích procesů a jejich „povinných“ nástrojů. Poskytuje porozumění systému projektového řízení, ukazuje podmínky implementace projektového řízení jako integrální součásti systému řízení společnosti.

Zlepšení konkrétního procesu (Kaizen event) – je určený pro každého, kdo chce zlepšit procesy ve své firmě, pro manažery, Balck Belty anebo Green Belty, kteří chtějí během dvou dnů významně pokročit ve svém projektu. Podmínkou je hotový Project Charter a dokončená Measure fáze projektu Lean Six Sigma.

Účastníkům rádi pomůžeme s Project charterem a přípravou Measure fáze před workshopem.

Koučování Beltů – kdo pracuje jako manažer projektu Lean Six Sigma, se může opřít o zkušené kouče Manta Edu (Black Belty), kteří mu pomohou s technikami, nástroji a analýzami Lean Six Sigma. Koučové vedou klienty k tomu, jak překonat obtíže ve vedení projektového týmu a jak jednat s vedením, aby se snáze zavedly změny procesů a postupů.

Koučování je po telefonu, emailu anebo formou osobního setkání.