Řízení změn – reference

Řízení změn – reference

Zde uvádíme vybrané popisy zkušeností lektorů Manta Edu při asistenci a poradenství v průběhu realizace změnového procesu.

Fúze společností Astra a Zeneca

  • workshopy zaměřené na asistenci při fúzi původních organizačních jednotek do jedné (stejná náplň práce), aby nedocházelo ke konfliktům mezi kulturami původních společností při vytváření nové společné kultury
  • krizová intervence – u jednoho oddělení došlo k porušení vztahů a komunikace. Cílem workshopu bylo zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce mezi podskupinami.

Fúze společností Hewlett-Packard a Compaq

  • krizová intervence – u jednoho většího oddělení došlo k porušení vztahů a komunikace. Cílem workshopu bylo zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce mezi podskupinami.

Organizační změny v UniCredit Leasing CZ a SK

  • poradenství a workshop pro management společnosti – asistence při plánování organizačních změn,
  • workshopy zaměřené na asistenci při fúzi původních organizačních jednotek do jedné (stejná náplň práce), aby nedocházelo ke konfliktům mezi kulturami původních společností při vytváření nové společné kultury.

Domovská stránka