Ředitelská akademie

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

.

 

ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

Vedení školy řeší dodržování pracovních povinností, vedení hospitací, efektivitu porad, motivaci učitelů, komunikaci s rodiči a zřizovatelem.

Cyklus několika 1–2denních kurzů rozvíjí dovednosti vedení škol, potřebné pro konstruktivní komunikaci v různých situacích (hodnocení zaměstnanců, řešení konfliktů, vedení porad atd.), motivování učitelů (uspokojování potřeb, vedení versus řízení, řízení změn, pozitivní posilování) a základním nástrojům, které přinášejí informace o stavu vztahů ve škole a spokojenosti kolegů (SWOT, PEST analýza, mapování klimatu školy, dotazníky spokojenosti). Učí interpretovat získaná data a plánovat odpovídající opatření.

Absolvování cyklu vytváří praktické návyky potřebné pro usměrňování výkonu zaměstnanců školy jako skupiny (týmu). Vše je postaveno na poznatcích o fungování lidského mozku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost trvalých účinků.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA OSV

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)