Projektové řízení

  • Plánování a vedení projektů

Témata tohoto bloku pomáhají k přechodu od intuitivního řízení projektů k osvědčené strukturované metodice. Učí praktické používání základních procesů projektového řízení, zejména iniciačních a plánovacích procesů a jejich „povinných“ nástrojů. Poskytují porozumění systému projektového řízení, ukazují podmínky implementace projektového řízení jako součásti systému řízení společnosti.

  • Vedení projektových týmů

Toto téma pomáhá projektovým manažerům vést projektové týmy pomocí ovlivňování vybraných prvků skupinové dynamiky. Hlavním zaměřením je dosažení co nejlepšího pracovního výkonu projektového týmu jako celku. Kurzy a programy na toto téma rozvíjí praktické dovednosti při sestavování projektového týmu, vedení lidí, práci s cíli a normami a při ovlivňování komunikace.

_______________________________________________________________________