Příklad:

… všechny podněty (stimuly), které přicházejí do mozku, mozek hodnotí z hlediska bezpečí nebo ohrožení. Když mozek vyhodnotí příchozí signály jako ohrožující, začne nás směřovat k chování typu vyhýbání (obrana nebo útok). Tento stav významně snižuje kognitivní funkce (pozornost, myšlení, paměť …) a ochotu spolupracovat, a naopak.