O nás

O Manta Edu          Od záměru k dovednosti          Reference

O Manta Edu

A

Manta Edu je poradenská a vzdělávací společnost, která podporuje organizace a jednotlivce v dosahování jejich cílů s využitím poznatků neurověd v oblastech:

  • mezilidských dovedností,
  • rozvoje sebe sama,
  • a projektového řízení.

Spolupracujeme s klienty jak z firemního (podnikového), tak i neziskového sektoru a školství.

Proč Manta? Manta obrovská je největší druh rejnoka. Dorůstá velikosti okolo 3 až 5 metrů s rozpětím ploutví průměrně kolem 7 metrů. Neútočnost, lehkost a elegance s jakou Manta pluje oceány, se pro nás stala inspirací. Našim cílem je napomáhat tomu, aby se lidé pohybovali s podobnou lehkostí a elegancí „v oceánech“ mezilidských vztahů.

 
Proč Manta? Manta obrovská je největší druh rejnoka. Dorůstá velikosti okolo 3 až 5 metrů s rozpětím ploutví průměrně kolem 7 metrů. Neútočnost, lehkost a elegance s jakou Manta pluje oceány, se pro nás stala inspirací. Našim cílem je napomáhat tomu, aby se lidé pohybovali s podobnou lehkostí a elegancí „v oceánech“ mezilidských vztahů.
AAA
AAA

Od záměru k dovednosti

Tréninkové kurzy a rozvojové programy v oblasti rozvoje mezilidských dovedností a sebeřízení jsou stavěny na prakticky použitelných poznatcích o fungování lidského mozku.

Mozek má v těle výsadní postavení. Řídí to, jak se člověk chová, co říká, jak myslí, na co si vzpomeneme. Porozumění několika praktickým poznatkům o fungování mozku usnadňuje lepší porozumění sama sobě, porozumění druhým lidem, komunikaci s ostatními, vedení lidí, zvládání změn apod. Lidé se v programech učí, jak z mozku udělat mocného spojence v zájmu budování a rozvoje praktických dovedností důležitých pro každodenní život. V praktických cvičeních se lidé dopracovávají k tomu CO dělat a JAK to dělat a zároveň rozumí i tomu, PROČ to dělat právě tak a ne jinak. Lidé získávají inspirace k tomu, jak přemýšlet o vlastním vnímání a chování jiným způsobem, než jsou běžně zvyklí.

Aby se zvýšila pravděpodobnost, že lidé budou používat dovednosti v reálné praxi, je užitečné tyto dovednosti co nejvíce upevnit. K tomu lze použít rozvojové programy.

Rozvojové programy jsou postaveny na propojení prezenčních tréninků s navazujícím, cíleně připraveným upevňováním   dovedností.   Takto připravený   rozvojový   program začíná prezenčním tréninkem (rozsah 1 – 2 dny). Během něho  se u  účastníků vytvoří základy nových dovedností.  Aby došlo k jejich posílení, navazuje na prezenční trénink bezprostředně upevňování.

To se děje pomocí řetězce opakujících se aktivit. Tyto „cykly“ se opakují 3 až 5 krát. Celá fáze upevňování trvá přibližně 3 až 5 měsíců.

Po absolvování rozvojového programu je člověk schopen používat novou dovednost sám od sebe a nemusí na ni pracně zaměřovat svou pozornost.

Takto postavené programy respektují to, jak se mozek učí.

Reference

Manta Edu spolupracovala nebo spolupracuje s následujícími společnostmi: