Náš tým

PhDr. Zdenko Matula

Zdeno_2a_webMá dlouholeté zkušenosti z oblasti praktické aplikace skupinově dynamických přístupů v různých oblastech. Zaměřuje se zejména na mezilidskou komunikaci, týmovou práci a efektivní vedení, motivování lidí a praktické využívání poznatků o fungování mozku ve vzdělávacích a poradenských programech. Má bohaté zkušenosti s měřením vnitrofiremní kultury a řízením změn.

Dříve působil v české vzdělávací společnosti, kde vedl a realizoval rozsáhlé tréninkové a poradenské projekty například ve společnostech Česká spořitelna, Komerční banka, Telefonica O2, ČEZ, Doosan Škoda Power, AstraZeneca. Předtím působil jako výkonný ředitel české poradenské společnosti. Pět let pracoval ve státní správě, kromě jiného i jako personální ředitel.

Podílí se na vzdělávání a rozvoji dovedností pedagogických pracovníků základních a středních škol (spolupráce s občanským sdružením Projekt Odyssea, Elixír do škol nadace Depozitum Bonum České spořitelny, Člověk v tísni atd.).

Absolvoval jednooborové studium psychologie na Univerzitě J. A. Komenského v Bratislavě. Je certifikovaným brain based koučem v oblasti individuálního i týmového koučingu (Results System Coaching).

Kontakty: zdenko.matula@mantaedu.cz, mobil: +420 725 933 656

tlacitko_linkedin_profil

 

 

Michal Karnet, diplomovaný ekonom

Michal_K_1a_webVzdělávání dospělých se věnuje od roku 1998. Jako konzultant a lektor se zaměřuje na rozvoj mezilidských dovedností např. komunikace, vyjednávání nebo prezentačních dovedností.

Dříve působil jako lektor a konzultant v české vzdělávací společnosti. Pracoval v podpoře prodeje a také jako interní lektor v Investiční společnosti České spořitelny a ve Winterthur pojišťovně.

Ve své předchozí lektorské a poradenské praxi spolupracoval s řadou významných společností, a to jak na jednotlivých trénincích, tak na velkých vzdělávacích projektech (např. AXA Česká republika, UniCredit Leasing, T-Mobile nebo Škoda Auto).

Vystudoval obor firemní management na vyšší odborné škole.  Je absolventem 500 hodinového akreditovaného dlouhodobého sociálně psychologického výcviku. Prošel kurzem Procurement Negotiation Training u společnosti The Negotiation Experts.

Kontakty: michal.karnet@mantaedu.cz,  mobil: +420 722 586 658

tlacitko_linkedin_profil

 

 

Mgr. Jakub Švec

Jakub_2a_webVzdělávání se věnuje od roku 1993. Má zkušenosti jako lektor, kouč, supervizor, facilitátor i učitel. Díky své studijní specializaci se od vysoké školy zabývá osobnostním a sociálním rozvojem (od sebeřízení, přes práci se skupinou – od komunikace, asertivity, vyjednávání, vedení lidí, lektorské dovednosti, až po prevenci šikany).

Ve svém předchozím zaměstnání pracoval 11 let v české vzdělávací společnosti, kde vedl rozvojové projekty např. ve společnostech Baťa, Hewlett – Packard, ČNB, Telefonica O2 nebo Immunotech. Působil 12 let v managementu občanského sdružení Projekt Odyssea, učil na gymnáziu.

Věnuje se i dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (učí na VŠ, vede kurzy pod Národním institutem dalšího vzdělávání, Národním ústavem vzdělávání, či ve spolupráci s nadací Depositum Bonum, s občanskými sdruženími Proxima Sociale, Jules a Jim či Projekt Odyssea).

Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Absolvoval také 500 hodinový sociálně-psychologický výcvik se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí.

Kontakty: jakub.svec@mantaedu.cz, mobil: +420 601 525 823

tlacitko_linkedin_profil

 

 

 

 

Mgr. Michal Dubec

Michal_D_1a_webVzdělávání dospělých se věnuje od roku 2000. Specializuje se na rozvoj mezilidských dovedností (např. komunikace, vedení týmů, motivace) jak u zaměstnanců firem, tak u učitelů a ředitelů základních a středních škol v ČR.

Od roku 2007 přednáší na katedře pedagogiky ZČU v Plzni. Jako projektový manažer vedl několik celorepublikových vzdělávacích projektů pro učitele a ředitele všech typů škol v ČR a v mnoha projektech pracoval, např. Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů ZŠ a nižších stupňů osmiletých gymnázií; Personální řízení (PEŘÍ); Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství; Projekt KURIKULUM S – Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování. Pravidelně přednáší jako host na vysokých školách (TU v Liberci, FF MU v Brně, PF JČU v Budějovicích). Ve své praxi pracoval jako učitel na základní škole a gymnáziu.

Na Filosofické fakultě UK absolvoval obory obecná pedagogika, školní pedagogika, pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje, pedagogika a psychologie, didaktika a učitelství pro střední školy.

Kontakty: michal.dubec@mantaedu.cz, mobil: +420 777 299 293

tlacitko_linkedin_profil