Mozek jako režisér sebeřízení (zvládání času, stresu a emocí)

Rozvoj sebe sama

Tento kurz není akreditován MŠMT.

MOZEK JAKO REŽISÉR SEBEŘÍZENÍ (ZVLÁDÁNÍ ČASU, STRESU A EMOCÍ)

Kurz zahrnuje v sobě tři relativně samostatné oblasti sebeřízení – mozek jako režisér času, zvládání emocí a stresu (viz výše). Tematický rozsah a důrazy na příslušná témata se mění s ohledem na potřeby příslušného klienta.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ČASU (HOSPODAŘENÍ S ČASEM)

  MOZEK JAKO REŽISÉR PRÁCE SE STRESEM

  MOZEK JAKO REŽISÉR EMOCÍ

  SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

  ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ