Mozek jako režisér práce se stresem

Rozvoj sebe sama

Tento kurz není akreditován MŠMT.

 

MOZEK JAKO REŽISÉR PRÁCE SE STRESEM

Tento kurz pomáhá lépe porozumět tomu, co nás stresuje, jak stres prožíváme, a učí, co lze udělat pro jeho prevenci a lepší zvládání. Vše je postaveno na vybraných principech fungování lidského mozku. Kurz poskytuje přehled komplexních relaxačních technik a učí zvládání vybraných technik rychlé relaxace.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ČASU (HOSPODAŘENÍ S ČASEM)

  MOZEK JAKO REŽISÉR EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR SEBEŘÍZENÍ (ZVLÁDÁNÍ ČASU, STRESU A EMOCÍ)

  SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

  ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ