Mozek jako režisér času (hospodaření s časem)

Rozvoj sebe sama

Tento kurz není akreditován MŠMT.

 

MOZEK JAKO REŽISÉR ČASU (HOSPODAŘENÍ S ČASEM)

Absolvování kurzu přispívá k dovednosti plánovat si svůj čas tak, abychom zvládali to, co potřebujeme a byli „v klidu“. Dovednost lépe pracovat s prioritami a poznání biologických omezení vlastního mozku a jeho fungování vede ke schopnosti pracovat efektivněji.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR PRÁCE SE STRESEM

  MOZEK JAKO REŽISÉR EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR SEBEŘÍZENÍ (ZVLÁDÁNÍ ČASU, STRESU A EMOCÍ)

  SEBEPOZNÁNÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

  ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ