Zvládání konfliktů (asertivita a sebeúcta) podle mozku

Rozvoj mezilidských dovedností

Rozvojové programy a kurzy jsou připravovány vždy “na míru” danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům.

 

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTů (ASERTIVITA A SEBEÚCTA) PODLE MOZKU

Toto téma pomáhá k přechodu od intuitivního řešení konfliktních situací k vědomému a cílenému řešení konfliktů, při nízkém riziku zhoršení nebo ohrožení vztahu s komunikačním partnerem. Kurzy a programy na toto téma rozvíjí praktické asertivní dovednosti a vedou k posílení a rozvoji sebeúcty.

 

 

MÁTE ZÁJEM O VYTVOŘENÍ KURZU NEBO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU NA TOTO TÉMA? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ TÉMATA Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ÚSPĚŠNOSTI (KOMUNIKACE A VZTAHY)

  VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)

  VÝKONNÝ TÝM A JEHO VEDENÍ

  ZVLÁDÁNÍ ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR VYJEDNÁVÁNÍ

  VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

  PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

  VEDENÍ PORAD

  LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

  MOTIVACE

  KOUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA MOZKU (VEDOUCÍ JAKO KOUČ)