Mozek jako režisér úspěšnosti (komunikace a vztahy)

Rozvoj mezilidských dovedností

Rozvojové programy a kurzy jsou připravovány vždy “na míru” danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům.

Mozek JAKO REŽISÉR ÚSPĚŠNOSTI (KOMUNIKACE A VZTAHY)

Kurzy a programy na toto téma pomáhají lépe rozumět vlastnímu chování v komunikaci s druhými, umožňují cíleně vytvářet prostor pro spolupráci a atmosféru bezpečí. Učí budovat vzájemné porozumění a řešit situace, v nichž potřebujeme upevnit nebo změnit chování komunikačního partnera. To vše je v souladu s fungováním lidského mozku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost trvalých účinků a to jak v pracovním tak soukromém životě.

 

 

MÁTE ZÁJEM O VYTVOŘENÍ KURZU NEBO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU NA TOTO TÉMA? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ TÉMATA Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ (ASERTIVITA A SEBEÚCTA) PODLE MOZKU

  VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)

  VÝKONNÝ TÝM A JEHO VEDENÍ

  ZVLÁDÁNÍ ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR VYJEDNÁVÁNÍ

  VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

  PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

  VEDENÍ PORAD

  LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

  MOTIVACE

  KOUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA MOZKU (VEDOUCÍ JAKO KOUČ)