Jak zvládat kritiky a řešit konflikty

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

Stává se, že kolegové (zřizovatel, rodiče) něco slíbí a nedodrží. Neplní své úkoly, nemluví otevřeně, připomínky sdělují „za zády“. Na poradách (a nejen tam) vznikají konflikty, nebo do školy přichází rozhněvaný rodič.

Na základě porozumění fungování našeho mozku lépe řídíme naše chování při přijímání i sdělování kritiky, řešení stížností a konfliktních situací. Kurz učí vysoce účinné postupy, které vedou druhé lidi k odpovědnosti za své chování a nenarušují vzájemné vztahy. Na kurzu je prostor pro řešení konkrétních situací z praxe.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA OSV

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)