Jak na úspěšné učení

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

Naši žáci se neumí učit. Převažujícím způsobem, který používají při učení, je memorování (opakované čtení), učení je nebaví.

Kurz učí, jak naučit žáky učit se tak, aby je to bavilo a aby si naučené dlouhodobě pamatovali. Poskytuje praktické návody k tomu, jak rozvíjet paměť, jak zlepšit dovednost práce s (odborným) textem, jak si dělat výpisky, jak si organizovat vlastní učení. Pomáhá učitelům v dovednosti pomoci žákům identifikovat jejich učební styl a efektivně jej využívat. Ukazuje, jak podporovat žáky v sebemotivaci (aby se učili a neutíkali od učení k jiným činnostem – posilování vůle).

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA OSV

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)