Jak na třídnické hodiny

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

Potřebujeme získat inspirace pro obsah a vedení třídnických hodin zaměřených na rozvoj osobnosti žáků.

Kurz ukazuje možnosti, jak uchopit třídnické hodiny, poskytuje inspirace z fungování na jiných školách (povinně – nepovinně, pravidelně – občas, jejich délka a obsah). Vytváří prostor pro srovnávání výhod a nevýhod jednotlivých koncepcí a ulehčuje volbu nejvhodnější. Ukazuje, jak lze vést třídnické hodiny zaměřené na témata osobnostní a sociální výchovy, například na prevenci rizikového chování či na rozvoj vztahů ve třídě. Součástí kurzu je praktický nácvik vedení třídnických hodin na vybraná témata.

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA OSV

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)