Jak na šikanu

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

JAK NA ŠIKANU

Chceme se připravit na situace, ve kterých je nějaký žák opakovaně vyčleňován, spolužáci se mu posmívají, dělají mu naschvály atd., nebo je umět zvládat, pokud už ve třídě nastaly.

Kurz vede k porozumění mechanismu vzniku šikany, učí jak předcházet jejímu vzniku a jak řešit různé typy šikany. Poskytuje praktické návody pro práci s agresory, oběťmi, rodiči a dalšími dotčenými osobami.

Kurz může být v rozsahu jednoho dne s cílem seznámit se s fenoménem šikany. Vícedenní varianta vede k rozvoji dovedností pro práci se šikanou (diagnostika, prevence, intervence) a lze ji využít k rozpracování školní koncepce prevence a řešení šikany.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA OSV

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)