Jak na rozvoj zaměstnanců (hospitace, hodnotící rozhovory, mentoring, koučink)

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

Jak na rozvoj zaměstnanců (hospitace, hodnotící rozhovory, mentoring, koučing)

Vedení školy řeší, jak poskytovat zaměstnancům informace o jejich pracovních výkonech.

Kurz rozvíjí dovednosti potřebné pro motivující hodnocení zaměstnanců (používání popisného jazyka, tvorba jasných hodnotících kritérií, rozvoj v oblasti sebehodnocení, formulování plánů osobního rozvoje a vyhodnocování míry jejich dosahování atd.).

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA OSV

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ