Jak na OSV

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

JAK NA OSV

Chceme žáky rozvíjet v tom, aby se uměli učit, aby se v sobě lépe vyznali, aby dokázali otevřeně komunikovat, rozvíjet vztahy s druhými lidmi a jednat s nimi „fair play“.

Krátká varianta kurzu (0,5 dne) vede k porozumění tématům, cílům a metodám osobnostní a sociální výchovy (dále OSV). Součástí kurzu je získání vstupu do databáze materiálů.

Vícedenní varianta (2–7 dnů) navíc pomáhá vytvářet koncepci školy v oblasti OSV (výběr priorit pro školu a tvorba plánu jejich naplňování). Učí praktické dovednosti důležité pro přípravu a vedení OSV (formulace cílů, výběr metod, vedení reflexe, hodnocení).

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)