Jak na motivaci

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

JAK NA MOTIVACI

Naši žáci často říkají: „K čemu nám to bude.“, nechtějí pracovat, většina věcí je nebaví, dělají jen to, co se musí, nezapojují se iniciativně do práce v hodině a školních aktivit.

Kurz seznamuje účastníky s tím, jak funguje motivace žáků. Vede k uvědomění si, co už jako motivaci vědomě používáme. Poskytuje další možnosti rozšíření používaného repertoáru stimulů. Učí se stimuly pracovat tak, aby to bylo v souladu s poznatky o fungování mozku. Hlavním cílem je získat inspiraci a konkrétní doporučení pro práci s motivací žáků, ale i kolegyň a kolegů, eventuálně rodičů.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA OSV

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)