Jak na kázeň ve třídě

Rozvoj mezilidských dovedností

Tento kurz je akreditován MŠMT a lze na něj čerpat finanční prostředky na DVPP.

 

JAK NA KÁZEŇ VE TŘÍDĚ

Žáci si ve škole nadávají, berou si věci bez dovolení a vstupují do hovoru nebo výkladu spolužáků i učitelů.

Kurz učí, jak reagovat na konkrétní projevy různého chování žáků (např. nadávky spolužákům; mluvení ve chvílích, kdy mluví někdo jiný; braní cizích věcí bez dovolení) tak, abychom posilovali odpovědnost žáků za vlastní chování. Vše je postaveno na tom, jak funguje lidský mozek. Probírané postupy neohrožují vztahy a zároveň jsou dostatečně „důrazné“. Na kurzu je prostor pro řešení konkrétních situací z praxe.

 

 

CHCETE OBJEDNAT TENTO KURZ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ KURZY Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  JAK ZÍSKAT DRUHÉ (ŽÁKY, KOLEGY A RODIČE)

  ZLEPŠENÍ VZTAHU VE ŠKOLE

  JAK ZVLÁDAT KRITIKY A ŘEŠIT KONFLIKTY

  TÝMOVÁ SBOROVNA

  ŘEDITELSKÁ AKADEMIE

  JAK NA MOTIVACI

  JAK NA ŠIKANU

  JAK NA OSV

  JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

  JAK NA ÚSPĚŠNÉ UČENÍ

  JAK NA ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (HOSPITACE, HODNOTÍCÍ ROZHOVORY, MENTORING, KOUČINK)