Jak budovat spolupráci ve virtuálním prostředí

JAK BUDOVAT SPOLUPRÁCI VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Současná situace je v historii (nejen) české společnosti a ekonomiky bezprecedentní. Žádná krize nebo recese nedokázaly takovým způsobem ochromit ekonomiku, jako opatření související se zvládáním pandemie Covid-19, uvádí Deloitte.

Tato opatření zásadně ovlivňují fungování firem. Masivně se zavádí práce z domova, začíná převažovat zprostředkovaná komunikace (maily, chaty, videokonference, …). To má vliv na vztahy mezi zaměstnanci, mezi zaměstnanci a manažery i mezi manažery navzájem.

Z průzkumu ManpowerGroup z 09/2020 vyplývá, že komunikace, přizpůsobivost, empatie, iniciativa a spousta dalších měkkých dovedností jsou v době rychlých změn a veliké nejistoty důležitější než kdy dřív.

Konkurenční výhodou bude co nejlepší zvládání změnových procesů, efektivní využití nových způsobů práce a rozvoj komunikačních dovedností manažerů.

Významnou podporou mohou být online rozvojové programy pro manažery, které pomohou k tomu, aby manažeři:

♦ lépe rozuměli sobě a druhým v tom, proč se chovají tak, jak se chovají, a nechovají se jinak,

♦ obohatili vlastní způsoby zacházení s komunikačními partnery o takové postupy, které u komunikačních partnerů podporují ochotu spolupracovat,

♦ se naučili ovlivňovat chování komunikačních partnerů (měnit nebo upevňovat) tak, aby docházelo k relativně trvalým změnám v jejich chování,

♦ se naučili zvládat obavy ze ztráty kontroly nad prací podřízených,

♦ uměli použít naučené jak v osobní, tak zprostředkované komunikaci.

 

 

Program je určený pro manažery a vedoucí pracovníky.

Základní charakteristiky online rozvojového programu

Rozvojový program je postaven na tom, jak se mozek učí. Propojuje online informačně tréninková setkání s navazujícím, cíleně připraveným upevňováním dovedností.

Hlavním cílem online informačně tréninkových setkání je vytvořit u manažerů a vedoucích pracovníků základy nových dovedností. Účastníci porozumí vybraným principům, na kterých jsou probírané dovednosti postaveny, a v praktických cvičeních si vyzkouší používání těchto principů.

Hlavním cílem upevňování je plné zvládnutí dovedností. Toho se dosahuje pomocí řetězce přesně definovaných aktivit, které se opakují. Vše probíhá v reálné praxi manažerů a vedoucích pracovníků – v jejich každodenní práci. Po celou dobu upevňování je zajištěná lektorská podpora.

Rozvojový program tedy pomáhá manažerům vytvářet a stabilizovat nové způsoby chování a může vést ke snížení pravděpodobnosti návratu k původním vzorcům chování (návratu do „starých kolejí“). Nové způsoby chování jsou viditelné, relativně trvalé a hlavně, ve vhodných situacích se spouštějí sami od sebe (automaticky).

Přínosem pro HR oddělení je minimalizování potřeby opakovaného nákupu stejných školení pro stejné lidi a tím šetření nákladů.

 

Struktura a rámcový obsah online rozvojového programu

 

 

ZAUJAL VÁS ROZVOJOVÝ PROGRAM?

VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ A NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU:

    ZPĚT NA AKTUALITY