Společenská zodpovědnost

Záleží nám na tom, aby naše podnikání bylo i společensky užitečné. Díky spolupráci s firemními klienty, můžeme část finančních prostředků využít pro spolufinancování rozvojových programů v českém školství.

Ředitelé a učitelé základních a středních škol tak mají přístup k vzdělávacím programům za finančně přijatelných podmínek. To přispívá k rozvoji dovedností pracovníků ve školství při práci s dětmi (vedení dětí k zodpovědnosti za své chování, zlepšení vztahů ve škole, práce s pravidly ve třídě i ve škole, prevence šikany atd.).

Při spolupráci s firemními zákazníky je možné individuálně domluvit další možnosti spolufinancování programů pro konkrétní školy anebo skupiny pracovníků ve školství (učitelé, vedení škol, výchovní poradci, školní psychologové atd.).