Firmy

ROZVOJ MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Manta Edu připravuje rozvojové programy a kurzy vždy na míru danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům. Kliknutím na název tématické oblasti se zobrazí podrobnější popis.

 

MOZEK JAKO REŽISÉR ÚSPĚŠNOSTI (KOMUNIKACE A VZTAHY)

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ (ASERTIVITA A SEBEÚCTA) PODLE MOZKU

VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)

VÝKONNÝ TÝM A JEHO VEDENÍ

ZVLÁDÁNÍ ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH EMOCÍ

MOZEK JAKO REŽISÉR VYJEDNÁVÁNÍ

VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

VEDENÍ PORAD

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

MOTIVACE

KOUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA MOZKU (VEDOUCÍ JAKO KOUČ)

 

ROZVOJ SEBE SAMA

 

MOZEK JAKO REŽISÉR ČASU (TIME MANAGEMENT)

PRÁCE SE STRESEM

MOZEK, EMOCE A SEBEŘÍZENÍ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 

PLÁNOVÁNÍ A VEDENÍ PROJEKTŮ

VEDENÍ PROJEKTOVÝCH TÝMŮ

DIAGNOSTIKA

Manta Edu nabízí svým klientům přípravu a realizaci vybraných diagnostických nástrojů. Po kliknutí na diagnostický nástroj se zobrazí podrobnější popis.

 

360°ZPĚTNÁ VAZBA

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTRE (AC/DC)

MĚŘENÍ FIREMNÍ KULTURY

DOTAZNÍKY

MĚŘENÍ EFEKTIVITY TÝMU

WORLD CAFÉ

STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY