Zvládání změn a s tím spojených emocí

Rozvoj mezilidských dovedností

Rozvojové programy a kurzy jsou připravovány vždy “na míru” danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům.

 

ZVLÁDÁNÍ ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH EMOCÍ

Toto téma pomáhá cílenému ovlivňování procesu vyrovnávání se se změnou jak směrem k druhým, tak i k sobě. Rozvíjí dovednosti související s věcnou komunikací změnové situace tak, aby jí lidé co nejlépe porozuměli a vyrovnali se s ní co nejsnadněji a co nejrychleji. Ulehčuje práci s vlastními emocemi i emocemi druhých ve změnové situaci. Pomáhá lidem nacházet a rozvíjet nové způsoby chování s ohledem na požadovanou změnu.

 

 

MÁTE ZÁJEM O VYTVOŘENÍ KURZU NEBO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU NA TOTO TÉMA? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ TÉMATA Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ÚSPĚŠNOSTI (KOMUNIKACE A VZTAHY)

  ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU (ASERTIVITA A SEBEÚCTA) PODLE MOZKU

  VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)

  VÝKONNÝ TÝM A JEHO VEDENÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR VYJEDNÁVÁNÍ

  VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

  PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

  VEDENÍ PORAD

  LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

  MOTIVACE

  KOUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA MOZKU (VEDOUCÍ JAKO KOUČ)