Výkonný tým a jeho vedení

Rozvoj mezilidských dovedností

Rozvojové programy a kurzy jsou připravovány vždy “na míru” danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům.

 

VÝKONNÝ TÝM A JEHO VEDENÍ

Témata z této oblasti pomáhají k přechodu od intuitivní práce s týmem k vědomému a cílenému ovlivňování vybraných prvků skupinové dynamiky. Hlavním zaměřením je dosažení co nejlepšího pracovního výkonu týmu jako celku, s využitím vybraných poznatků o fungování mozku. Kurzy a programy na toto téma rozvíjí praktické dovednosti při vedení lidí, práci s cíli, nastavování norem a pravidel, při řízení rozhodovacích procesů a při ovlivňování komunikace.

 

 

MÁTE ZÁJEM O VYTVOŘENÍ KURZU NEBO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU NA TOTO TÉMA? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ TÉMATA Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ÚSPĚŠNOSTI (KOMUNIKACE A VZTAHY)

  ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU (ASERTIVITA A SEBEÚCTA) PODLE MOZKU

  VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)

  ZVLÁDÁNÍ ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR VYJEDNÁVÁNÍ

  VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

  PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

  VEDENÍ PORAD

  LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

  MOTIVACE

  KOUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA MOZKU (VEDOUCÍ JAKO KOUČ)