Práce se stresem

Rozvoj sebe sama

Rozvojové programy a kurzy jsou připravovány vždy “na míru” danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům.

 

PRÁCE SE STRESEM

Témata přispívají k lepšímu porozumění toho, co nás stresuje, jak stres prožíváme, a učí, co lze udělat pro jeho prevenci a lepší zvládání. Vše je postaveno na vybraných principech fungování lidského mozku. Účastníci získají přehled komplexních relaxačních technik a naučí se zvládat vybrané techniky rychlé relaxace.

 

 

MÁTE ZÁJEM O VYTVOŘENÍ KURZU NEBO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU NA TOTO TÉMA? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

     

    OSTATNÍ TÉMATA Z ROZVOJE SEBE SAMA:

     

    MOZEK JAKO REŽISÉR ČASU (TIME MANAGEMENT) MOZEK, EMOCE A SEBEŘÍZENÍ