Vedení porad

Rozvoj mezilidských dovedností

Rozvojové programy a kurzy jsou připravovány vždy “na míru” danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům.

 

VEDENÍ PORAD

Cílem je naučit se připravit a vést porady tak, aby byly rychlé, účelné a s příjemným průběhem pro vedoucího i účastníky. Pozornost je také věnována zvládání obtížných situací a nepříjemného chování účastníků porady.

 

 

MÁTE ZÁJEM O VYTVOŘENÍ KURZU NEBO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU NA TOTO TÉMA? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ TÉMATA Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ÚSPĚŠNOSTI (KOMUNIKACE A VZTAHY)

  ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU (ASERTIVITA A SEBEÚCTA) PODLE MOZKU

  VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)

  VÝKONNÝ TÝM A JEHO VEDENÍ

  ZVLÁDÁNÍ ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR VYJEDNÁVÁNÍ

  VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

  PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

  LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

  MOTIVACE

  KOUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA MOZKU (VEDOUCÍ JAKO KOUČ)