Měření firemní kultury

Diagnostika

Manta Edu nabízí svým klientům přípravu a realizaci vybraných diagnostických nástrojů.

 

MĚŘENÍ FIREMNÍ KULTURY

Pomocí dotazníkového šetření lze získat představu o aktuálním stavu firemní kultury v organizaci (organizace jako celku, stav v jednotlivých organizačních celcích, srovnání mezi nimi, rozdíly ve vnímání firemní kultury mezi zaměstnanci a manažery). To pomáhá naplánovat cílená opatření zaměřená na zlepšení organizačního prostředí firmy, nebo kroky související s možnými vzdělávacími aktivitami.

 

CHCETE OBJEDNAT MĚŘENÍ FIREMNÍ KULTURY? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE:

   

  360°ZPĚTNÁ VAZBA

  ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTRE (AC/DC)

  DOTAZNÍKY

  MĚŘENÍ EFEKTIVITY TÝMU

  WORLD CAFÉ

  STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY