Měření efektivity týmu

Diagnostika

Manta Edu nabízí svým klientům přípravu a realizaci vybraných diagnostických nástrojů.

 

MĚŘENÍ EFEKTIVITY TÝMU

Pomocí měření lze získat představu o aktuálním stavu fungování pracovního týmu (jak jsou lidé spokojeni s rozhodováním, vedením k zodpovědnosti, s řešením konfliktů, s uznáním, odměnou, vedením atd.). To lze využít k tvorbě a plánování cílených opatření zaměřených na zlepšení sociálního klimatu v týmu, případně k cílenému sestavování vzdělávacích aktivit.

 

CHCETE OBJEDNAT MĚŘENÍ EFEKTIVITY TÝMU? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE:

   

  360°ZPĚTNÁ VAZBA

  ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTRE (AC/DC)

  MĚŘENÍ FIREMNÍ KULTURY

  DOTAZNÍKY

  WORLD CAFÉ

  STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY