Lektorské dovednosti

Rozvoj mezilidských dovedností

Rozvojové programy a kurzy jsou připravovány vždy “na míru” danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům.

 

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

Téma rozvíjí lektorské dovednosti tak, abychom byli schopni připravit a vést vlastní školení. Účastníci mohou rozvíjet dovednosti, které jako lektoři potřebují pro práci se skupinou, pro zvládání nepříjemného chování účastníků, vyhodnocení efektivity kurzu nebo pro zklidnění vlastních emocí a snížení trémy.

 

 

MÁTE ZÁJEM O VYTVOŘENÍ KURZU NEBO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU NA TOTO TÉMA? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ TÉMATA Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ÚSPĚŠNOSTI (KOMUNIKACE A VZTAHY)

  ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU (ASERTIVITA A SEBEÚCTA) PODLE MOZKU

  VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)

  VÝKONNÝ TÝM A JEHO VEDENÍ

  ZVLÁDÁNÍ ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR VYJEDNÁVÁNÍ

  VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

  PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

  VEDENÍ PORAD

  MOTIVACE

  KOUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA MOZKU (VEDOUCÍ JAKO KOUČ)