Vedení lidí (leadership)

Rozvoj mezilidských dovedností

Rozvojové programy a kurzy jsou připravovány vždy “na míru” danému zákazníkovi a jeho zaměstnancům.

 

VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)

Program a tréninky v oblasti vedení lidí obohacují účastníky o způsoby zacházení s podřízenými, které vedou k větší iniciativě, samostatnosti a zodpovědnosti podřízených. Poskytuje přehled o tom kdy vést a kdy řídit a učí, kdy který styl použít s ohledem na situaci. Obsah je propojen s praktickými poznatky o fungování mozku, což pomáhá k získávání podřízených ke spolupráci. V rámci tohoto tématu lze rozvíjet i dovednosti v různých typech manažerských rozhovorů (hodnotící, propouštěcí, přijímací, směřující ke změně nepřijatelného chování apod.).

 

 

MÁTE ZÁJEM O VYTVOŘENÍ KURZU NEBO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU NA TOTO TÉMA? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ TÉMATA Z ROZVOJE MEZILIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ:

   

  MOZEK JAKO REŽISÉR ÚSPĚŠNOSTI (KOMUNIKACE A VZTAHY)

  ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU (ASERTIVITA A SEBEÚCTA) PODLE MOZKU

  VÝKONNÝ TÝM A JEHO VEDENÍ

  ZVLÁDÁNÍ ZMĚN A S TÍM SPOJENÝCH EMOCÍ

  MOZEK JAKO REŽISÉR VYJEDNÁVÁNÍ

  VYJEDNÁVÁNÍ V NÁKUPU

  PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

  VEDENÍ PORAD

  LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

  MOTIVACE

  KOUČOVÁNÍ POSTAVENÉ NA MOZKU (VEDOUCÍ JAKO KOUČ)