Dotazníky

Diagnostika

Manta Edu nabízí svým klientům přípravu a realizaci vybraných diagnostických nástrojů.

 

DOTAZNÍKY

Dotazníky se používají jako doplňkový nástroj k jiným diagnostickým postupům. Mohou sloužit k hlubšímu sebepoznání, porozumění vlastních silných stránek a oblastí vhodných pro růst. To lze například využít pro cílené zaměření vzdělávání, nebo zvýšení motivace k seberozvoji. Lze použít například:

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – umožní zjistit podvědomé upřednostňování toho, jak bereme věci na vědomí, jak se rozhodujeme, jak využíváme svou energii a jak se stavíme k vnějšímu světu.

ISSO – Inventář Silných a Slabých stránek Osobnosti – měří podvědomé tendence chovat se určitým způsobem v různých sociálních situacích a v různých situačních kontextech (když je člověk v pohodě a když je ve stresu).

Dotazník X a Y – Mc Gregoryho dotazník zjišťování postojů manažerů vůči podřízeným.

Dotazník vyjednávacích stylů – měří podvědomé tendence používat určitý typ/styl vyjednávání.

 

CHCETE OBJEDNAT DOTAZNÍKOVÉ MĚŘENÍ? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE:

   

  360°ZPĚTNÁ VAZBA

  ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTRE (AC/DC)

  MĚŘENÍ FIREMNÍ KULTURY

  MĚŘENÍ EFEKTIVITY TÝMU

  WORLD CAFÉ

  STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY