Co řešíme

Na spolupráci s klienty lze nahlížet z několika úhlů pohledu:

Z pohledu HR

 • zjistit rozvojové potřeby u určité skupiny
 • vybrat ten správný program (trénink, školení), který zadavateli pomůže a bude spokojen
 • rozvíjet a udržet zaměstnance/talenty
 • zlepšit vztahy uvnitř i mezi organizačními celky firmy
 • mít popsané a dobře fungující HR procesy
 • zavést procesní přístup v HR
 • obhájit, že daný program pomohl

 

 

Z pohledu ředitele školy nebo učitele

 • kázeň žáků při hodině a práce s obtížným chováním žáků
 • zlepšení klimatu ve škole
 • práce s dynamikou třídy
 • hodnocení učitele/hospitace v hodině
 • rozvoj dovedností potřebných pro práci s dětmi

 

Z pohledu managementu podniku

 • zlepšení atmosféry ve firmě
 • změna firemní kultury
 • zlepšení vztahů
 • vedení lidí k zodpovědnosti a samostatnosti

 

Z pohledu osoby zodpovědné za procesy

 • popisy procesů
 • zlepšování procesů
 • zvyšování kvalifikace

Z pohledu manažera/vedoucího organizačního celku

 • zlepšit určité dovednosti u svých zaměstnanců
 • zlepšit atmosféru
 • mít popsané a efektivně nastavené procesy
 • zkrátit čas svého procesu
 • zvýšit kvalitu svého procesu nebo zákaznickou spokojenost

 

Z pohledu účastníka

 • učení je zvládnutelné, zapamatovatelné, prakticky použitelné a pomáhá
 • učení je zábava
 • posun v dovednostech je chtěným směrem