360°zpětná vazba

Diagnostika

Manta Edu nabízí svým klientům přípravu a realizaci vybraných diagnostických nástrojů.

 

360°ZPĚTNÁ VAZBA

Pomocí 360°zpětné vazby lze získat informace o stavu a aktuální úrovni dovedností zaměstnanců a jejich potenciálu. To umožňuje určit cílené zaměření vzdělávacích aktivit. Toto měření lze použít i pro sledování efektivity školení/tréninků. Vedlejším efektem je zvýšení motivace zaměstnanců k seberozvoji. Tato metoda je postavena na filozofii psychologické zpětné vazby. Podstatou je sebehodnocení posuzovaného, které se srovnává s hodnoceními nadřízeného, kolegů, podřízených, externích zákazníků (partnerů) atd.

 

CHCETE OBJEDNAT MĚŘENÍ POMOCÍ 360° ZPĚTNÉ VAZBY? VYPLŇTE PROSÍM TENTO FORMULÁŘ:

   

  OSTATNÍ DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE:

   

  ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTRE (AC/DC)

  MĚŘENÍ FIREMNÍ KULTURY

  DOTAZNÍKY

  MĚŘENÍ EFEKTIVITY TÝMU

  WORLD CAFÉ

  STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY